Skip to main content

Vastupanu checklist – parimad praktikad, mida muudatuste vastuseisu puhul rakendada

Prosci vastupanu checklist põhineb enam kui 900 osalejaga tehtud võrdlusuuringute andmetel ning koolitustelt saadud tagasisidel. Nimekirja saab kasutada auditi tööriistana veendumaks, et kasutate vastupanu maandamisel parimaid tavasid.

1. Kas olete teadlikult valmistunud vastupanu maandamiseks?

Vastuseis on loomulik ja tavaline reaktsioon meie ümber esinevatele muutustele. See kehtib nii eraelus kui ka tööl. Kui muudatus ka peaks parandama töötajate olukorda, siis ei tasu imestada esialgset vastupanu. Olge selleks valmis ja teadvustage, kuidas tekitada inimestes omaksvõttu ja pühendumist.

2. Kas olete endale teadvustanud, kust teie organisatsioonis võib oodata vastupanu muudatustele?

Konkreetse muudatuse sisseviimiseks mõelge enne lahenduse juurutamist läbi, kust võib vastupanu oodata ja kuidas sellega toime tulla. Näiteks võib oodata protesti inimestelt, kes on olemasolevatesse protsessidesse palju panustanud. Samuti võib vastupanu tulla ka sealt, kus  on varemgi muudatused ebaõnnestunud. Võimaliku vastuseisu ennetav teadvustamine aitab selleks paremini valmis olla ja sellega edukamalt toime tulla

3. Kas olete endale selgeks teinud, milline võiks olla vastupanu muudatustele?

Projekti alguses mõelge, kuidas võiks üldse välja näha vastupanu muudatustele, et osata seda paremini tuvastada ja vastavalt tegutseda. Küsige iga mõjutatud grupi puhul “Kuidas avaldub vastupanu just selles grupis?” See on võtmekomponent vastupanu maandamiseks ja muudatuse paremaks omaksvõtmiseks.

4. Kas olete teadvustanud potentsiaalseid vastupanuga seotud riske enda muudatusprojektide puhul?

Vastupanu muudatusele on projektide ja organisatsioonide jaoks oluline riskiallikas. Vastuseis võib põhjustada projektide venimist, eesmärkide ebaõnnestumist, oodatust madalamat investeeringutasuvust või isegi muudatuste täielikku läbikukkumist. Istuge uue projekti käivitamisel maha ja tehke endale selgeks, millised võivad olla vastupanuga seotud riskid ning kuidas saaksite neid leevendada.

5. Kas olete valmis välja selgitama vastupanu algpõhjuseid?

Paljud organisatsioonid satuvad hammasrataste vahele, kuna ei tegele vastupanu tekkimise algpõhjustega. Veenduge, et teil on olemas metoodika muudatusele vastu seisvate töötajate mõistmiseks. Sellise käitumise põhjustega on kindlasti vaja tegeleda.

6. Kas te teate peamisi põhjusi, miks töötajad muudatusele vastu seisavad?

Prosci muudatuste juhtimise parimate tavade võrdlusuuringute aruandes oli töötajate vastuseisu peamise põhjusena välja toodud asjaolu, et töötajad ei olnud teadlikud organisatsiooni vajadusest muudatuse järele. Kui vastutate muudatuste juhtimise eest, siis võtke see kindlasti arvesse lisaks muudele raportis välja toodud põhjustele.

7. Kas teate, millised on peamised põhjused, miks seisavad juhid vastu muudatustele?

Juhtide vastuseisu peamiseks põhjuseks viimase uuringu järgi oli organisatsioonikultuur, sealhulgas riskiga seotud käitumistavad, varasemad negatiivsed kogemused muudatustega seoses, kambavaim ja usalduse puudumine osakondade vahel. Pange tähele, et mitte ükski juhtide või töötajate vastuseisu peamistest põhjustest ei ole seotud konkreetse uue lahendusega. Pigem seotakse seda viisidega, kuidas juurutatakse ja teostatakse muudatuse juhtimist neis rühmades.

8. Kas kasutate vastuseisu mõistmiseks individuaalset muudatuste juhtimise mudelit?

Vastupanu toimub individuaalsel tasandil konkreetsele inimesele ainuomastel põhjustel. Iga töötaja vaatenurk muudatusele võib olla väga erinev, isegi samas osakonnas. Individuaalne muudatuste juhtimise mudel Prosci ADKAR annab teile arusaamise sellest, kuidas konkreetne inimene muutuse läbi elab ja mis põhjustel ta muudatusele vastu võib seista.

9. Kas teil on olemas kindel süsteem ja tegevusplaan vastupanu tuvastamisel, kui selline olukord peaks juhtuma?

Ehkki vastupanu ennetamiseks ja leevendamiseks on palju erinevaid meetmeid vältimaks mõju organisatsioonile kui tervikule, peate olema valmis ka vastupanu vastu võitlema muudatuste rakendamise ajal. Prosci muudatuste juhtimise tööriistakomplekt kirjeldab 10 sammu vastupanu maandamiseks. Need on teie juhtide jaoks konkreetsed toimingud, mida vastuseisu korral ette võtta.

10. Kas olete ette valmistanud oma inimesi tegelema muudatustele suunatud vastupanuga?

Kõige tõhusamad „vastupanu maandajad” on need, kes on vastu seisvate inimeste jaoks usaldusväärsed ja lugupeetud – tõenäoliselt nende juhid. Kui teil on muudatusele vastu seisev töötaja, peaks selle teemaga tegelema tema otsene juht ning tal peab siis olema ka parim ettevalmistus selleks. Projekti- või muudatuste juhtimise tiimi liikmena on teie ülesanne valmistada ette ja toetada oma organisatsiooni juhte töötajate vastupanuga toimetulemisel.

 

Allikas: Prosci blogi.

 

Change Partners OÜ

Woldemar Mayeri Ärimaja
Paldiski mnt 29, B-korpus, 6. korrus
Tallinn, Eesti 10612

Reg no: 10744322

DUNS: 514409445

Kontakt

E-maili aadress
Field is required!
Field is required!
Nimi
Field is required!
Field is required!
Sinu kiri
Field is required!
Field is required!