Change Partners on üle-euroopalise Change Competency Builders võrgustiku kaasasutaja

Change Partners ühendab oma jõud 7 Euroopa Prosci partneriga The Change Competency Builders võrgustiku moodustamiseks.

Miks me usume, et see on meie klientidele kasulik?

Euroopas on palju rahvusvahelisi ettevõtteid, kes tegutsevad eri riikides. Soovime läbi oma võrgustiku suuta neile pakkuda ühtset muudatuste juhtimise tuge kõigis nende tegevusmaades. Aitame juhtida muudatusi globaalselt, arendades samal ajal kompetentse kohalikul tasandil. Võrgustikul on võimalus pakkuda lokaliseeritud teenuseid klientidele 20+ Euroopa riigis: Saksamaal, Austrias, Šveitsis, Skandinaavias, Hollandis, Belgias, Poolas, Tšehhi Vabariigis, Iirimaal, Baltikumis, Soomes, Balkanil, Rumeenias.

Kiirendame muutuste elluviimist läbi nende 3 inimestega seotud teguri juhtimise:

  • Omaksvõtu kiirus: aitame saavutada muutuste elluviimiseks vajaliku toetuse, kombineerides globaalselt tunnustatud Prosci lahendusi kohalikke olusid arvestava nõustamisteenusega
  • Lõplik kasutamine: aitame organisatsioonidel saavutada kiirema ja laialdasema muutuste rakendamise, pakkudes ühtse metoodika ja tööriistad kõigis organisatsiooni asukohtades
  • Asjatundlikkus: kuna ühe ettevõtte eri maade esinduste lõikes võivad muudatusväljakutsed erineda, soovime uue võrgustiku abil pakkuda nende erinevustega arvestavaid lahendusi

Lisateavet CCB.network’i kohta leiate meie veebisaidilt.

Change Partners OÜ

Woldemar Mayeri Ärimaja
Paldiski mnt 29, B-korpus, 6. korrus
Tallinn, Eesti 10612

Kontakt

Field is required!
Field is required!
Field is required!

Sul on käsil oluline muudatus?

Tee lühiaudit, et vaadata kuidas sinu organisatsiooni muudatus vastab üleilmsest uuringust välja tulnud 5-le edutegurile.

Muudatuse juhtimise lühiaudit põhineb 5 peamisel eduteguril, mis tulid esile üleilmses Prosci muudatuste juhtimise parima praktika uuringus.

Et teada saada, kuidas teie kavandataval või käimasoleval muudatusprojektil läheb võrdluses üleilmse parima praktikaga, palume hinnata seda allolevate faktorite osas 5-palli skaalal:

1: üldse ei nõustu; 2: ei nõustu; 3: nii ja naa; 4: nõustun; 5: nõustun täielikult.

1. Muudatusel on tippjuhist sponsor*, kes osaleb aktiivselt, kommunikeerib selgelt visiooni ja toetab töötajaid muudatuse vältel.
1 2 3 4 5

*Sponsor tähendab projekti tippjuhist muudatuse omanikku, algatajat, eestvedajat, kes tagab projektile vajaliku prioriteetsuse, toetuse ja ressursid.

2. Muudatuse juhtimiseks kasutatakse struktureeritud lähenemisviisi (nt ADKAR või Agile) ja on loodud ühtne plaan.
1 2 3 4 5
3. Muudatuse jaoks on loodud kommunikatsiooniplaan, muudatusvajadust ja kasusid töötajatele on selgelt kommunikeeritud, toimib kahesuunaline ja regulaarne suhtlus.
1 2 3 4 5
4. Muudatuse juhtimiseks on olemas piisavad ressursid kavandamisest elluviimiseni (aeg, õige ettevalmistusega inimesed, raha).
1 2 3 4 5
5. Muudatusest mõjutatud sihtgruppe on kaasatud, koolitatud ja on loodud mõõdikud muudatuse omaksvõtu saavutamiseks.
1 2 3 4 5

Saite 0 punkti 25-st võimalikust.

Millised on teie edasised võimalused muudatusvalmiduse suurendamiseks, saab huvi korral lähemalt teada meie konsultandilt.

Registreeri huvi 30 minutiseks tasuta konsultatsiooniks.

Jäta allolevasse lahtrisse oma e-mail ja lepime peatselt sobiva aja.

Täname! Võtame peatselt teiega ühendust.