EAS mentorteenus ettevõtetele

Kliendivajadus

2000. aastal loodud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) edendab ettevõtlus- ja regionaalpoliitikat Eestis ning on riikliku ettevõtluse tugisüsteemi üks suuremaid institutsioone, pakkudes ettevõtjatele, teadusasutustele, avalikule ja kolmandale sektorile rahalisi toetusi, nõustamist, koostöövõimalusi ja koolitust. Projekt sai esile kutsutud, et toetada Eesti ambitsioonikate kasvuettevõtete juhte terviklike arenguplaanide loomisel ja elluviimise kavandamisel.

Mis me tegime

Aitasime 2016. aastal EASi Ettevõtte arenguprogrammi raames ligi 30-l kasvuambitsiooniga tootmis- ja IKT sektori ettevõtte tegevjuhil koostada oma organisatsioonile arenguplaani. Selleks võimaldasime igale programmis osalenud juhile aasta vältel 30 tunni ulatuses tippjuhi kogemusega mentori tuge. Rakendasime strateegilise planeerimise ja muudatuste kavandamise tööriistu ning kaasasime aruteludesse ka teisi nende organisatsioonide juhtkonna liikmeid.

Tulemused

  • Suurem selgus ettevõtte arengueesmärkides ja -ressurssides, vajalikus fookuses, alternatiivides.
  • Arenguplatvorm ja uued ideed ettevõtte kasvuks, tooteinnovatsiooniks, ekspordivõimekuse suurendamiseks.

Mida projektis osalejad ütlevad

“Praktiline ja reaalselt edasiviiv. Mentorist on väga palju abi nii arenguplaani kui firma üldise strateegia ja isikliku nõustamise teemal.”

“Mentor vaatas ettevõtet kõrvalseisja pilguga. Nägi seda, mida igapäevaselt sees olijad tihti ei adu. Mis mul isiklikult kõige olulisem oli, et ta julgustas ettevõtet kasvama ja sama tegevust jätkama.”

Change Partners OÜ

Woldemar Mayeri Ärimaja
Paldiski mnt 29, B-korpus, 6. korrus
Tallinn, Eesti 10612

Kontakt

Field is required!
Field is required!
Field is required!

Sul on käsil oluline muudatus?

Tee lühiaudit, et vaadata kuidas sinu organisatsiooni muudatus vastab üleilmsest uuringust välja tulnud 5-le edutegurile.

Muudatuse juhtimise lühiaudit põhineb 5 peamisel eduteguril, mis tulid esile üleilmses Prosci muudatuste juhtimise parima praktika uuringus.

Et teada saada, kuidas teie kavandataval või käimasoleval muudatusprojektil läheb võrdluses üleilmse parima praktikaga, palume hinnata seda allolevate faktorite osas 5-palli skaalal:

1: üldse ei nõustu; 2: ei nõustu; 3: nii ja naa; 4: nõustun; 5: nõustun täielikult.

1. Muudatusel on tippjuhist sponsor*, kes osaleb aktiivselt, kommunikeerib selgelt visiooni ja toetab töötajaid muudatuse vältel.
1 2 3 4 5

*Sponsor tähendab projekti tippjuhist muudatuse omanikku, algatajat, eestvedajat, kes tagab projektile vajaliku prioriteetsuse, toetuse ja ressursid.

2. Muudatuse juhtimiseks kasutatakse struktureeritud lähenemisviisi (nt ADKAR või Agile) ja on loodud ühtne plaan.
1 2 3 4 5
3. Muudatuse jaoks on loodud kommunikatsiooniplaan, muudatusvajadust ja kasusid töötajatele on selgelt kommunikeeritud, toimib kahesuunaline ja regulaarne suhtlus.
1 2 3 4 5
4. Muudatuse juhtimiseks on olemas piisavad ressursid kavandamisest elluviimiseni (aeg, õige ettevalmistusega inimesed, raha).
1 2 3 4 5
5. Muudatusest mõjutatud sihtgruppe on kaasatud, koolitatud ja on loodud mõõdikud muudatuse omaksvõtu saavutamiseks.
1 2 3 4 5

Saite 0 punkti 25-st võimalikust.

Millised on teie edasised võimalused muudatusvalmiduse suurendamiseks, saab huvi korral lähemalt teada meie konsultandilt.

Registreeri huvi 30 minutiseks tasuta konsultatsiooniks.

Jäta allolevasse lahtrisse oma e-mail ja lepime peatselt sobiva aja.

Täname! Võtame peatselt teiega ühendust.