Skip to main content

EAS mentorteenus ettevõtetele

Kliendivajadus

2000. aastal loodud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) edendab ettevõtlus- ja regionaalpoliitikat Eestis ning on riikliku ettevõtluse tugisüsteemi üks suuremaid institutsioone, pakkudes ettevõtjatele, teadusasutustele, avalikule ja kolmandale sektorile rahalisi toetusi, nõustamist, koostöövõimalusi ja koolitust. Projekt sai esile kutsutud, et toetada Eesti ambitsioonikate kasvuettevõtete juhte terviklike arenguplaanide loomisel ja elluviimise kavandamisel.

Mis me tegime

Aitasime 2016. aastal EASi Ettevõtte arenguprogrammi raames ligi 30-l kasvuambitsiooniga tootmis- ja IKT sektori ettevõtte tegevjuhil koostada oma organisatsioonile arenguplaani. Selleks võimaldasime igale programmis osalenud juhile aasta vältel 30 tunni ulatuses tippjuhi kogemusega mentori tuge. Rakendasime strateegilise planeerimise ja muudatuste kavandamise tööriistu ning kaasasime aruteludesse ka teisi nende organisatsioonide juhtkonna liikmeid.

Tulemused

  • Suurem selgus ettevõtte arengueesmärkides ja -ressurssides, vajalikus fookuses, alternatiivides.
  • Arenguplatvorm ja uued ideed ettevõtte kasvuks, tooteinnovatsiooniks, ekspordivõimekuse suurendamiseks.

Mida projektis osalejad ütlevad

“Praktiline ja reaalselt edasiviiv. Mentorist on väga palju abi nii arenguplaani kui firma üldise strateegia ja isikliku nõustamise teemal.”

“Mentor vaatas ettevõtet kõrvalseisja pilguga. Nägi seda, mida igapäevaselt sees olijad tihti ei adu. Mis mul isiklikult kõige olulisem oli, et ta julgustas ettevõtet kasvama ja sama tegevust jätkama.”

Change Partners OÜ

Woldemar Mayeri Ärimaja
Paldiski mnt 29, B-korpus, 6. korrus
Tallinn, Eesti 10612

Reg no: 10744322

DUNS: 514409445

Kontakt

E-maili aadress
Field is required!
Field is required!
Nimi
Field is required!
Field is required!
Sinu kiri
Field is required!
Field is required!