Skip to main content

Leadership Pipeline arenguprogramm Swedbankis

Kliendi vajadus

Swedbank oli 2019. aastal läbi viinud kontserniülese juhtimiskultuuri uuringu, mis näitas, et lähenemisviisid sellele, milline on edukas juhtimistöo, olid organisatsiooni erinevates osistes leidnud üsna erinevat käsitlust. Kuigi organisatsioon toimis äriliselt suurepäraselt, oli kontserni juhtidele mõistetav, et pikas perspektiivis vajab Swedbank oma juhtimissüsteemi ja seeläbi ka ühtse juhtimiskultuuri värskendust, vastamaks kaasaja tegevuskeskkonna ja eelkõige moodsa organisatsiooni vajadustele.

Meie lahendus

LP Sweden eestvedamisel valmisid Swedbanki tarbeks LP meeskonnajuhtide ja juhtide juhtide arenguprogrammid, mille elluviijaks Eestis oli Change Partners. Neljapäevase programmi tulemusena said kõik osalejad LP raamistikus analüüsida oma igapäevast tööd juhina, leida just täpselt need kohad, kus juhitav meeskond või juht ise vajaks arengutuge ning sõnastada enda vajadustele vastav arenguplaan, mida siis arengupartneri toel ellu viia.

Meeskonnajuhi (Leader of Others) programmi ülevaade ja ülesehitus:

Tulemused & tagasiside

2021. aastal läbisid Eestis LPI programmi Swedbank Eesti 3 gruppi ning 2022. aastaks on planeeritud veel täiendavad 2 gruppi, kokku enam kui 100 osalejaga. Samasuguses mahus toimub samaaegselt programm meie koostööpartnerite vahendusel ka Rootsis, Lätis ja Leedus.

Mõõtsime teadmiseid, hoiakuid ja käitumist enne koolitust, vahetult pärast koolitust ning 3 kuud peale programmi lõppemist. Tulemuste võrdlusaluseks on rahvusvahelise koolitusaudiitori Peopleway poolt kogutud koolituste mõju hinnangute keskmine.

Eriti märkimisväärne on programmi jooksul omandatud põhimõtete ja oskuste käitumisse rakendumise määr – 3 kuud peale programmi rakendavad osalejad 80% õpitust ja see väljendub nende igapäevases tegevuses. Selline tulemus on 37% kõrgem rahvusvahelisest keskmisest.

Swedbanki Leadership Pipeline juhtimisprogrammi osalejate tagasiside:

"Programm aitas teadvustada kui paljusid inimesi me juhtidena oma juhtimisstiiliga mõjutame! Ja et tulemusi saavutame just meeskonnaliikmete kaudu. Sain häid sisendeid ja tööriistu, mida kasutada oma meeskonna arendamiseks ja motiveerimiseks ning ka eesmärkide seadmisel (nt kuidas struktureerida eesmärke, et need oleks paremini omaksvõetavad ja sealjuures ka mõõdetavad)."

"Grupitöödes teisi juhte kuulates tuli alati endal ka uusi ideid, kuidas oma tiimi arendada ja ülesandeid delegeerida nii, et erineva profiiliga inimesed leiaksid endale uut väljundit. Lisaks motiveerib selline koolitus rohkem tähelepanu pöörama juhtimisega seotud tegevustele. Küsitlusest, millele minu tiimi liikmed enne koolitust vastasid, näen ära enda kitsaskohad, millele eriti tähelepanu pöörata."

Change Partners OÜ

Woldemar Mayeri Ärimaja
Paldiski mnt 29, B-korpus, 6. korrus
Tallinn, Eesti 10612

Reg no: 10744322

DUNS: 514409445

Kontakt

E-maili aadress
Field is required!
Field is required!
Nimi
Field is required!
Field is required!
Sinu kiri
Field is required!
Field is required!