Teostame Eesti Energia liidrite arenguprogrammi

Teostame Eesti Energia liidrite arenguprogrammi

Change Partners aitab välja töötada ja ellu viia järgneval paaril aastal Eesti Energia liidrite arenguprogrammi, mille läbib suur osa ettevõtte juhtidest sh tippjuhid. Programmi põhieesmärgiks on toetada Eesti Energia kontserni strateegia elluviimist läbi juhtide eestvedamise kompetentside arendamise, andes osalejatele nii teoreetilised teadmised kui ka praktilised oskused.  Programmi fookusvaldkonnad on strateegia loomine ja elluviimine, meeskonna eestvedamine […]

Loe edasi…
Koolitame üle 500 haridusasutuse juhi

Koolitame üle 500 haridusasutuse juhi

Näeme, et Eesti koolid (nagu koolid üle maailma) on täna suurte muutuste alguses, kus muutuma peab nii koolijuhtimine ja koolikultuur, kui ka õpikäsitus ja õpetaja-koolijuhi roll ja positsioon ühiskonnas laiemalt. Tänane kool vajab juhti, kes on ise esiõppija ja loob õppimisele ja muutustele avatud kultuuri. Koolijuhtide professionaalne tegevus kaasaegses koolis peab tänasest rohkem olema fokusseeritud […]

Loe edasi…
Meie konsultandid omandasid väljaõppe LEGO koostöösimulatsiooni läbiviimiseks

Meie konsultandid omandasid väljaõppe LEGO koostöösimulatsiooni läbiviimiseks

Omandasime hiljuti meie Rootsi kolleegi läbiviimisel väljaõppe UK-st pärit LEGO simulatsiooni kasutamiseks, mida oleme edukalt rakendanud juba mitmes Eesti organisatsioonis. Millega tegu? LEGO koostöösimulatsioon on mänguline õppeformaat, mis võimaldab osalejatel saada praktilise kogemuse koostööprotsessi juhtimisest, erinevate meeskonnaliikmete rollidega arvestamisest ning “sunnib” keskenduma kliendivajadustele. Simulatsioon aitab analüüsida, millised tegurid omavad suurimat mõju koostööle (nagu tervikvaade, tulemuslik […]

Loe edasi…
Õpivõrgustike simulatsioon – uus töövahend õppiva organisatsiooni kultuuri arendamiseks

Õpivõrgustike simulatsioon – uus töövahend õppiva organisatsiooni kultuuri arendamiseks

Erinevate McKinsey ja PwC uuringute järgi leiab 90% tippjuhtidest täna, et organisatsiooniline õppimine ja avatus muutustele (organisational agility) on üheks võtmeküsimuseks, mis tagab konkurentsieelise. Põhjus on lihtne – kui sa ei suuda selles kiiresti muutuvas maailmas õppida, ümber õppida ja jälle õppida, siis sa oled kaotanud.  Veel enam, paljud väljakutsed, mis täna organisatsioonide ja nende […]

Loe edasi…
Muudatuste juhtimisest tegevjuhtide pilgu läbi

Muudatuste juhtimisest tegevjuhtide pilgu läbi

Implement Consulting Group vestles 25 nii avaliku- kui ka erasektori tippjuhiga teada saamaks, mis tagab muudatuse edu. Mida juhid mõtlevad ja teevad selleks, et algatatud muudatused õnnestuksid? Põhjamaade juhte nõustava firma konsultantidena töötame igal aastal suure hulga ärijuhtidega aidates neil arendada ja täiustada oma organisatsioone ja äritegevust. Väljakutsed ja võimalused, millega need juhid kogu aeg […]

Loe edasi…
Implement University 2016

Implement University 2016

Osalesime meie Skandinaavia partner Implement Consulting Group suveülikoolis, mis pakkus taas kord positiivseid elamusi maailmatasemel esinejate näol. Kui varasemate aastate suveülikooli tõmbenumbriks oli strateegiaguru Roger Martin ning  koos kliendiga strateegiliste väljakutsete lahendamine (collaborative consulting), siis sel korral oli peateemaks muudatuste juhtimine läbi isikliku muutumise. Üritus toimus metsikul Taani väikesaarel telkides, mis oli juba iseenesest ainulaadne […]

Loe edasi…

fetishfemdom.org