Avaliku teenistuse keskastmejuhtide järelkasvuprogramm KESTA

Eesmärk

Change Partners viis läbi Liidrite järelkasvu programmi Eesti avaliku teenistuse keskastmejuhtidele. Tegemist oli ambitsioonikatele esmatasandi juhtidele mõeldud uuendusliku ja praktilise arenguprogrammiga.

KESTA programm andis juhitöös õnnestumiseks vajalikud tööriistad, uued teadmised ja kogemused ning koostöövõrgustiku. Programmi eesmärgiks oli aidata tagada Eesti riigile tugev keskastmejuhtide järelkasv ja tõsta osalejate valmisolekut ning enesekindlust tulevikus kõrgema juhtimisvastutusega kaasneva rolli vastuvõtmiseks.

Mis me tegime

Töötasime välja ja teostasime tervikliku juhtide arenguprogrammi neljale grupile.
Programm koosnes 6-st moodulist:  
I moodul - Kaasaegne ja tulevikku vaatav juht avalikus sektoris
II moodul - Juht kui hea enesejuht ja arendaja
III moodul - Juht kui valdkonna kujundaja ja uuenduste elluviija
IV moodul - Juht kui inimeste ja meeskonna arendaja
V moodul - Juht kui valdkonna esindaja, läbirääkija, mõjutaja ja eestkõneleja
VI moodul - Muudatusprojektide kavandamine, asutuste külastus ja lõpuseminar

         

Kasutatud metoodikad: juhi tööriistad ja praktilised kodutööd, töövarjutamine, isikliku arenguplaani sõnastamine, grupicoaching, arendus- projekti läbiviimine, uuendusliku juhtimisega asutuste külastused, individuaalne arengumapp jm.

Tulemused

  • Aastatel 2018-2020 toimunud programmi numbrid:
         
  • Otsustati programm tellida veel 6-le grupile. Aastatel 2021-2023 osaleb programmis kokku 140 juhti.

Tagasiside

"Super koolitajad ja näited elust enesest!" - Veterinaar- ja Toiduamet

 
"Eneseteadlikkuse märkimisväärne kasv, kasutan saadud teadmisi pea et igapäevaselt." - Siseministeerium
   
"Väga mitmekesine ning huvitav programm. Väga palju sai kursuse raames tehtud, kuid peamine töö alles ees- selleks on terve kohvritäis tööriistu!" - Politsei- ja Piirivalveamet
   
"Usun, et minu juhtimine ja juhtimisstiil on muutunud, see on teadlikum, strateegilisem ja laiema vaatega. Tunnen, et kasvasin inimesena, mis aitas kasvada juhina." - Sotsiaalkindlustusamet
   
"Kursusel käsitletud teemad on andnud juurde enesekindlust ja laiendanud oskusi erinevates olukordades hakkama saamisel. Töövahendid, mida on jagatud, on olnud väga praktilised ning neid on olnud kerge viia sisse oma töösse." - Riigikantselei

Change Partners OÜ

Woldemar Mayeri Ärimaja
Paldiski mnt 29, B-korpus, 6. korrus
Tallinn, Eesti 10612

Kontakt

Field is required!
Field is required!
Field is required!

Sul on käsil oluline muudatus?

Tee lühiaudit, et vaadata kuidas sinu organisatsiooni muudatus vastab üleilmsest uuringust välja tulnud 5-le edutegurile.

Muudatuse juhtimise lühiaudit põhineb 5 peamisel eduteguril, mis tulid esile üleilmses Prosci muudatuste juhtimise parima praktika uuringus.

Et teada saada, kuidas teie kavandataval või käimasoleval muudatusprojektil läheb võrdluses üleilmse parima praktikaga, palume hinnata seda allolevate faktorite osas 5-palli skaalal:

1: üldse ei nõustu; 2: ei nõustu; 3: nii ja naa; 4: nõustun; 5: nõustun täielikult.

1. Muudatusel on tippjuhist sponsor*, kes osaleb aktiivselt, kommunikeerib selgelt visiooni ja toetab töötajaid muudatuse vältel.
1 2 3 4 5

*Sponsor tähendab projekti tippjuhist muudatuse omanikku, algatajat, eestvedajat, kes tagab projektile vajaliku prioriteetsuse, toetuse ja ressursid.

2. Muudatuse juhtimiseks kasutatakse struktureeritud lähenemisviisi (nt ADKAR või Agile) ja on loodud ühtne plaan.
1 2 3 4 5
3. Muudatuse jaoks on loodud kommunikatsiooniplaan, muudatusvajadust ja kasusid töötajatele on selgelt kommunikeeritud, toimib kahesuunaline ja regulaarne suhtlus.
1 2 3 4 5
4. Muudatuse juhtimiseks on olemas piisavad ressursid kavandamisest elluviimiseni (aeg, õige ettevalmistusega inimesed, raha).
1 2 3 4 5
5. Muudatusest mõjutatud sihtgruppe on kaasatud, koolitatud ja on loodud mõõdikud muudatuse omaksvõtu saavutamiseks.
1 2 3 4 5

Saite 0 punkti 25-st võimalikust.

Millised on teie edasised võimalused muudatusvalmiduse suurendamiseks, saab huvi korral lähemalt teada meie konsultandilt.

Registreeri huvi 30 minutiseks tasuta konsultatsiooniks.

Jäta allolevasse lahtrisse oma e-mail ja lepime peatselt sobiva aja.

Täname! Võtame peatselt teiega ühendust.