Riigireformi ja asutuste ühinemise toetamine

Kliendivajadus

Riigireformi ühe tegevusena viidi ellu erinevate sarnases valdkonnas tegutsevate riigiametite ühendamine, et saavutada mõjusam ja tõhusam riigiülesannete täitmine ning kvaliteetsem teenuste pakkumine. 2020-2021 perioodil käivitus töö neljas äsja moodustatud ühendametis: Transpordiamet, Haridus- ja Noorteamet, Põllumajandus- ja Toiduamet ning Keskkonnaamet. Riigi Tugiteenuste Keskus koostöös Rahandusministeeriumiga soovisid pakkuda ühinevate ametite juhtidele keskset tuge muudatuse elluviimisel ja tellisid arenguprogrammi, mis aitaks tõsta nende teadlikkust muutuste juhtimise põhimõtetest ja arendada nende oskusi nii protsesside kui inimeste juhtimisel.

Mis me tegime

Change Partners pani kokku interaktiivse ja praktilise töötoa formaadis koolitusprogrammi, mis andis osalejatele koheselt rakendatavad meetodid ja töövahendid muudatuste kavandamiseks ja elluviimiseks, selge arusaamise enda rollist ja ülesannetest muudatusprotsessis ning võimaluse koosloomena ühiselt kavandada muutuste edasist elluviimist ühinenud organisatsioonis. Programm koosnes kahest koolituspäevast, individuaalsest tööst muudatusprojektiga ning virtuaalsest jätkutoest kahe kuu jooksul.

Tulemused

  • Kokku osales arenguprogrammis 200 juhti ning tänaseks on programmi laiendatud avaliku teenistuse teiste asutuste juhtidele ja töötajatele
  • Osalejad omandasid praktilise mudeli iseenda ja teiste paremaks juhtimiseks muudatustes ja koostasid tegevusplaani muudatuse elluviimiseks vajalike tegurite tekitamiseks

Programmis osalenud juhid/tippjuhid ütlesid järgmist

"Koolitus pani mõtlema rohkem sellele, et kui palju on vajalik tegelikult panustada selleks, et muudatused õnnestuksid. Heade tööriistade abil on võimalik palju selgust tuua muutusele."

"Koolitus oli ülesehitatud loogiliselt, selle sisu oli huvitav ja lihtsalt jälgitav. Koolituse suurimaks väärtuseks oli süsteemi tekkimine ja mõistmine, millises etapis me oma organisatsiooniga hetkel oleme."

"Väga hea ja asjakohane koolitus ning praktiliselt väga hästi rakendatav. Selline koolitus on muudatustele eelnevalt kõigile oluline."

Change Partners OÜ

Woldemar Mayeri Ärimaja
Paldiski mnt 29, B-korpus, 6. korrus
Tallinn, Eesti 10612

Kontakt

Field is required!
Field is required!
Field is required!

Sul on käsil oluline muudatus?

Tee lühiaudit, et vaadata kuidas sinu organisatsiooni muudatus vastab üleilmsest uuringust välja tulnud 5-le edutegurile.

Muudatuse juhtimise lühiaudit põhineb 5 peamisel eduteguril, mis tulid esile üleilmses Prosci muudatuste juhtimise parima praktika uuringus.

Et teada saada, kuidas teie kavandataval või käimasoleval muudatusprojektil läheb võrdluses üleilmse parima praktikaga, palume hinnata seda allolevate faktorite osas 5-palli skaalal:

1: üldse ei nõustu; 2: ei nõustu; 3: nii ja naa; 4: nõustun; 5: nõustun täielikult.

1. Muudatusel on tippjuhist sponsor*, kes osaleb aktiivselt, kommunikeerib selgelt visiooni ja toetab töötajaid muudatuse vältel.
1 2 3 4 5

*Sponsor tähendab projekti tippjuhist muudatuse omanikku, algatajat, eestvedajat, kes tagab projektile vajaliku prioriteetsuse, toetuse ja ressursid.

2. Muudatuse juhtimiseks kasutatakse struktureeritud lähenemisviisi (nt ADKAR või Agile) ja on loodud ühtne plaan.
1 2 3 4 5
3. Muudatuse jaoks on loodud kommunikatsiooniplaan, muudatusvajadust ja kasusid töötajatele on selgelt kommunikeeritud, toimib kahesuunaline ja regulaarne suhtlus.
1 2 3 4 5
4. Muudatuse juhtimiseks on olemas piisavad ressursid kavandamisest elluviimiseni (aeg, õige ettevalmistusega inimesed, raha).
1 2 3 4 5
5. Muudatusest mõjutatud sihtgruppe on kaasatud, koolitatud ja on loodud mõõdikud muudatuse omaksvõtu saavutamiseks.
1 2 3 4 5

Saite 0 punkti 25-st võimalikust.

Millised on teie edasised võimalused muudatusvalmiduse suurendamiseks, saab huvi korral lähemalt teada meie konsultandilt.

Registreeri huvi 30 minutiseks tasuta konsultatsiooniks.

Jäta allolevasse lahtrisse oma e-mail ja lepime peatselt sobiva aja.

Täname! Võtame peatselt teiega ühendust.