Skip to main content

KOV juhtide arenguprogrammid

Kliendivajadus

2000. aastal loodud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) edendab ettevõtlus- ja regionaalpoliitikat Eestis ning on riikliku ettevõtluse tugisüsteemi üks suuremaid institutsioone, pakkudes ettevõtjatele, teadusasutustele, avalikule ja kolmandale sektorile rahalisi toetusi, nõustamist, koostöövõimalusi ja koolitust. Eesmärgiks oli toetada haldusreformi õnnestumist koolitades ühinemiste kontekstis Eesti omavalitsuse juhte ning pakkudes neile vajalikku arengutuge tippkoolitajatelt ja mentoritelt.

Mis me tegime

EASi tellimusel viisime 2015.-2018. aastal läbi kolm KOV juhtide aastast arenguprogrammi, mille eesmärgiks oli haldusreformi eel ja järel suurendada omavalitsusjuhtide juhtimis- ja koostöövõimekust ning toetada juhte nende asutuste ees seisvate muudatuste elluviimisel. Kokku osales programmides 75 omavalitsusjuhti: linnapead, abilinnapead, vallavanemad ja volikogu esimehed. Programm toetas juhte piirkonna jaoks oluliste valikute tegemisel, tervikliku arengu planeerimisel ning muutuste kavandamisel ja elluviimisel. Programmi raames toimus kaks õppereis Taani, kus KOVi juhid tutvusid sealsete omavalitsuste edulugude ja hästitoimivate lahendustega. Viimasel aastal pakkusime mentorlusteenust, mille tulemusena sai iga omavalitsusjuht kasutada aasta jooksul tippjuhist mentori tuge valla arengueesmärkide elluviimisel.

Tulemused

  • Juhid teadvustavad selgemini oma rolli muudatuste juhina ning on omandanud süsteemse lähenemise uuenduste läbiviimiseks KOVdes
  • Juhikompetentside ja enesekindluse märgatav kasv osaleja enesehinnangute põhjal
  • Vajalike koostöövõrgustike edendamine haldusreformi kontekstis
  • Uuenduslike, raamist välja lahenduste leidmine avalike teenuste pakkumisel ja KOV tegevuste korraldamisel

Mida projektis osalejad ütlevad

“Omandasin juhi rolli selgemat teadvustamist, võtmetegevuste läbimõtlemisest ning julguse ja enesekindluse kasvu vajalike muutuste tegemiseks.”

“Omandasin uudseid out of box lahendusi teenuste arendamisel (Taani näitel).”

“Omandasin tekkinud õpivõrgustikku ja sotsiaalset kapitali KOV-de vaheliseks edasiseks koostööks.”

Change Partners OÜ

Woldemar Mayeri Ärimaja
Paldiski mnt 29, B-korpus, 6. korrus
Tallinn, Eesti 10612

Reg no: 10744322

DUNS: 514409445

Kontakt

E-maili aadress
Field is required!
Field is required!
Nimi
Field is required!
Field is required!
Sinu kiri
Field is required!
Field is required!