Skip to main content

TREV-2 strateegia arendusprojekt

Kliendivajadus

TREV-2 Grupp on taristuobjektide ja rajatiste ehitamisele ja hooldamisele keskendunud kontsern. Nad on kaasajastanud suure osa Eesti teedevõrgust. Ettevõttes töötab ca 400 inimest. Projekti eesmärgiks oli saavutada uue strateegia ja väärtuste väljatöötamise läbi ettevõtte suurem efektiivsus, kasumlikkus ja sünergia hiljuti ühinenud tütarfirmade vahel.

Mis me tegime

  • Toetasime juhtkonda uue strateegia väljatöötamisel, viies läbi strateegiaseminare missiooni, visiooni, tegevuseesmärkide ja mõõdikute väljatöötamiseks.
  • Kolmel järjestikusel aastal korraldasime võtmetöötajate (juhtide) ja  töötajate dialoogifoorumeid, et luua suuremat joondumist ühistele  väärtustele ja strateegiale, suurendada üksustevahelist koostööd ja organisatsiooni efektiivsust strateegia elluviimisel.
  • Aitasime eri tasandi juhtidel mõista nende rolli strateegia elluviimisel ja võtta teadlikumalt vastutust oma meeskonna arendamise eest.
  • Lisaks toetasime juhtkonda ja osakonnajuhte uue organisatsiooniskeemi väljatöötamisel ja  protsesside arendamisel.

Tulemused

  • Selge kontserni struktuur ja pühendunud juhtkond ning osakonnajuhid.
  • Parem organisatsiooniline joondumine ning sünergia seni eraldi tegutsenud tütarfirmade vahel.
  • Organisatsioonikultuuri muutus soovitud väärtuste suunas.
  • Rahulolu tõus nii klientide kui ka töötajate endi seas.
  • Ettevõtte oluliste võtmenäitajate paranemine.

Mida projektis osalejad ütlevad

“Tekkis tunne, et ollakse ettevõtte tasandil valmis üksustevaheliseks koostööks. Tekitas kindlustunde,et ajame õiget asja õigel suunal.”

Change Partners OÜ

Woldemar Mayeri Ärimaja
Paldiski mnt 29, B-korpus, 6. korrus
Tallinn, Eesti 10612

Reg no: 10744322

DUNS: 514409445

Kontakt

E-maili aadress
Field is required!
Field is required!
Nimi
Field is required!
Field is required!
Sinu kiri
Field is required!
Field is required!